Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

Privacybeleid

Privacy- en beveiligingsbeleid Vinline Schilderwerken

 

Dit is het privacy- en beveiligingsbeleid van Vinline Schilderwerken, wij zijn gevestigd Varsenerweg 3 te Ommen en ingeschreven onder 05085106 bij de Kamer van Koophandel. Dit privacybeleid maakt duidelijk hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Deze gegevens verzamelen wij op het moment dat u gebruik maakt van onze producten of diensten. De verwerking van persoonsgegevens verzorgen wij op een dusdanige manier dat deze in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere privacywetgeving die op dit moment geldig is.

 

Ons privacybeleid is op iedereen die gebruik maakt van onze diensten van toepassing. Door het gebruik maken van onze diensten gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met het privacy beleid zoals hier uiteengezet.

 

Welke gegevens worden door ons verzameld?

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • (Mobiel) Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Op de website hebben wij hier een apart privacybeleid voor opgenomen.

 

Met welke doeleinden verwerken wij gegevens?

Door gebruik te maken van onze dienst worden bepaalde gegevens achtergelaten. Dit kan zijn bij het stellen van een vraag via ons contactformulier. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden achtergelaten. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om er voor te zorgen dat onze diensten toegankelijk zijn. Daarnaast verzamelen we informatie over uw computer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw IP-adres. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. Hierbij zorgen wij er altijd voor dat persoonsgegevens niet aan derden worden gegeven. Dit tenzij wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

 

De informatie die door ons wordt verzameld gebruiken wij om:

U tot dienst te kunnen zijn bij uw vraag naar goed behang-, glas- en schilderwerk.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Alleen wanneer u daar zelf toestemming voor geeft, of wanneer er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting dan zullen wij uw gegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden. Anders dan in de voorgenoemde gevallen zullen wij uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Wat in het geval van een wettelijk verzoek of ter voorkoming schade?

Wanneer er sprake is van een wettelijk verzoek dan is het ons toegestaan om toegang te krijgen tot uw gegevens en deze te bewaren en/of te delen als antwoord op een wettelijk verzoek. U zou hierbij kunnen denken aan bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel of een dagvaarding. Daarnaast is het ons toegestaan uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij in de veronderstelling zijn dat dit noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of aan het licht brengen van fraude of andere activiteiten die illegaal zijn. Of om u, anderen en onszelf te beschermen. De gegevens die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard. Het is in zo’n geval toegestaan om dit voor een langere periode te doen wanneer dit noodzakelijk is voor een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek die betrekking heeft op onze voorwaarden, beleid of om op wat voor manier dan ook schade te voorkomen.

 

Hoe gaan wij om met beveiliging en veiligheid?

Als Vinline Schilderwerken hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen wat voor vorm van onrechtmatige bewerking dan ook.

 

Wat voor bewaartermijn hanteren wij?

Conform de AVG en overige relevante wet- en regelgeving bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor deze gegevens verzameld of verwerkt worden. Wanneer u meer informatie wilt over de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vinline.nl.

 

Hoe zit het met het recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit?

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt (laten) wijzigingen of (laten) verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan uzelf of aan een derde, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@vinline.nl. Wanneer u bezwaren heeft tegen de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in ons privacy- en beveiligingsbeleid

Gedurende de tijd kan het voorkomen dat wij ons privacy- en beveiligingsbeleid aanpassen dan wel updaten. Het is daarom verstandig om regelmatig ons beleid eens weer te bekijken. De aanpassingen die wij doorvoeren worden effectief op het moment dat deze gepubliceerd zijn op onze website.

 

Contact
Heeft u vragen over dit privacy- en beveiligingsbeleid, dan kunt u contact opnemen met Vinline Schilderwerken door een e-mail te sturen naar info@vinline.nl of een brief te sturen naar:

 

VinlineSchilderwerken
Varsenerweg3
7731PZOmmen